Direct antwoord? 079 3600 580

De vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst van je bedrijf. Om te bepalen hoeveel belasting je moet betalen, moet je aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen.
Bij de aangifte vennootschapsbelasting hanteer je de normen van ‘goed koopmansgebruik’. Oftewel, je moet naar eer en geweten aangifte doen, waarbij je rekening houdt met het realiteitsbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het materialiteitsbeginsel.
De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de fiscale winst van dit jaar, min de eventueel verrekenbare verliezen uit voorgaande jaren.

Vennootschapsbelasting tarieven

Het tarief vennootschapsbelasting voor 2018 en de komende jaren is:
Tarief vennootschapsbelasting (vpb voor 2018):
tot en met € 200.000
20,00%
boven € 200.000
25,00%
Tarief vennootschapsbelasting (vpb voor 2019):
tot en met € 200.000
19,00%
boven € 200.000
25,00%
Tarief vennootschapsbelasting (vpb voor 2020):
tot en met € 200.000
16,50%
boven € 200.000
22,55%
Tarief vennootschapsbelasting (vpb voor 2021):
tot en met € 200.000
15,00%
boven € 200.000
20,50%

Zoeken

“Het ideale kantoor!”
“Als ZZP-er vind ik het belangrijk om tijd te besteden aan waar ik goed in ben en wat resultaat oplevert. Osiris Administraties doet voor mij waar zij goed in zijn, namelijk de financien rondom mijn bedrijf regelen.”
– Maurice de Bruin, Zoetermeer
Direct contact opnemen