Direct antwoord? 079 3600 580

Fiscale feiten

Hier vind U een paar belangrijke fiscale feiten over het urencriterium, winstvrijstelling en oudedagreserve.

Hieronder vind U een paar belangrijke fiscale feiten:

Het urencriterium is van belang voor de:
– Oudedagsreserve
– Zelfstandigenaftrek
– Dotaties fiscale oudedagsreserve (vóór 2023)

Wat zijn de vereisten van het urencriterium?
– In een kalenderjaar minimaal 1225 uur besteden aan uw onderneming;
– Meer dan de 50% van uw arbeidstijd aan uw onderneming(en) besteden.

Voldoet u aan het urencriterium, heeft u recht op de zelfstandigenaftrek. Een ondernemer die in de eerste 5 voorafgaande jaren geen ondernemer is geweest, kan maximaal 3 keer een verhoging van de zelfstandigenaftrek toepassen, de startersaftrek. Deze aftrekposten komen te pas bij de inkomstenbelasting. Het belastingstelsel is van plan om de zelfstandigenaftrek en startersaftrek langzaam af te bouwen. Zo bedraagt de zelfstandigenaftrek in 2023 €5.030 en in 2027 nog maar €900.


MKB-winstvrijstelling
Onder de mkb-winstvrijstelling zijn IB-ondernemers over een bepaald percentage van de winst geen inkomstenbelasting verschuldigd. Deze vrijstelling is in 2023 14% van de winst.
Oudedagsreserve

FOR
De ondernemer (per 1-1 <65 jaar) die aan het urencriterium voldoet, kan ten laste van de winst aan de oudedasreserve doteren. Deze regeling wordt ook afgebouwd.
BTW-aangifte straks eerder per kwartaal

BTW
Het aantal keren per jaar dat u BTW-aangifte moet doen is verschillend per ondernmer. Bijna alle ondernemers dienen echter per kwartaal de aangifte omzetbelasting in. Is het bedrag erg hoog elk kwartaal, is het misschien verstandig om een maandelijkse aangifte aan te vragen bij de Belastingdienst.

Zoeken

“Het ideale kantoor!”
“Als ZZP-er vind ik het belangrijk om tijd te besteden aan waar ik goed in ben en wat resultaat oplevert. Osiris Administraties doet voor mij waar zij goed in zijn, namelijk de financien rondom mijn bedrijf regelen.”
– Maurice de Bruin, Zoetermeer
Direct contact opnemen